خدمات ما

 

اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان شرکت دارای سوابق متعدد در فعالیتهای اجرایی و طراحی پروژه های کوچک و بزرگ بوده و با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد در زمینه های مختلف به شرح زیر به ارائه خدمات مهندسی می پردازند:

 

خدمات فنی و مهندسی/ نظارتی


تلاش مستمر مجموعه در جهت دستیابی به با لا ترین استانداردهای جهانی

آینده نگری و جوابگویی به موقع به مسائل و مشکلات آینده برق رسانی

ورود به عرصه انتقال تکنولوژی و فن آوریهای جهانی به داخل کشور

ارائه روشهای مدرن بهینه سازی و ایمن سازی شبکه های توزیع برق کشور

نگرش جامع به اتو ماسیون و مکانیزاسیون کلیه خطوط فشار ضعیف و متوسط

ارتقاء فرهنگ مدیریت مصرف و کیفیت توان در شبکه های توزیع

ارتقا سطح دانش فنی متخصصین و کارشناسان گروه

نظارت بر اجرای طرحهای فوق الذکر

 

 

خدمات مدیریت طرح / مهندسی ارزش


ارائه خدمات مدیریت طرح (عامل چهار) طرحهای مختلف برقی

ارائه خدمات مشاوره ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

ارائه خدمات مشاوره ای مهندسی ارزش در طرحهای برقی